ios android apps to store user login

 • Tình trạng Đã Đóng
 • Ngân sách $750 - $1500 USD
 • Tổng Lượt Chào Giá 134

Mô Tả Dự Án

I have a website, it will integrate to mobile interface, and need a simple ios & android native apps to look up in the webview, once user input the login information, the apps store the user login information, and pass to the webview access the function. And when the web access is time out, the apps will use the stored login/password to trigger the webview again.

Nhận báo giá miễn phí cho dự án tương tự
Đã trao cho:

Bạn muốn kiếm tiền?

 • Hãy đặt mức ngân sách và khung thời gian của bạn
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online