Đã hoàn thành

ios android apps to store user login

Dự án này đã kết thúc thành công bởi Smart1902 với giá $1000 USD trong 20 ngày.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$750 - $1500 USD
Đã hoàn thành trong
20 ngày
Tổng đặt giá
133
Mô tả dự án

I have a website, it will integrate to mobile interface, and need a simple ios & android native apps to look up in the webview, once user input the login information, the apps store the user login information, and pass to the webview access the function. And when the web access is time out, the apps will use the stored login/password to trigger the webview again.

Được hoàn thành bởi:

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online