Đã đóng

ios developer with iphone ipad apps

Dự án này đã nhận được 68 lượt đặt giá từ các freelancer tài năng với mức đặt giá trung bình là $5215 HKD.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$2000 - $6000 HKD
Tổng đặt giá
68
Mô tả dự án

I need an iPhone/iPad app. I already have a design for it, I just need it to be built.

Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online