Đã đóng

1 main App to allow user to search for local items for sale in multiple other apps.

Dự án này đã nhận được 36 lượt đặt giá từ các freelancer tài năng với mức đặt giá trung bình là R$2035 BRL.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
R$90 - R$750 BRL
Tổng đặt giá
36
Mô tả dự án

I need an iPhone/iPad app. I would like it designed and built. The app should be used for people looking to buy local items. They should be able to search the items name and be shown a list of all the items being sold on the different websites and apps like Craigslist, let go, offer up, 5 miles, and wish local. I should be able to manage the app in the future to allow different websites or apps to be shown on the app. It should show the different items and the description of it including price, location, time posted, etc. Once they click on an item of their interest they should be redirected to the page of the post. They will have to contact the seller through the original page.

Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online