Còn mở

make my website MOBILE - FRIENDLY

Dự án này sẽ kết thúc vào 1 ngày nữa và có mức đặt giá trung bình là $73 AUD.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$10 - $30 AUD
Tổng đặt giá
25
Mô tả dự án

- Require assistance with making my website mobile friendly - easy to use with a professional look.

- Freelancer must have experience.

- Small project

Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online