Còn mở

I need Indian Teen Patti game for android

Dự án này sẽ kết thúc trong 4 ngày nữa và có mức đặt giá trung bình là ₹126241 INR.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
₹37500 - ₹75000 INR
Tổng đặt giá
22
Mô tả dự án

I need game developer who can make the game Indian Teen Patti (similar to url: [url removed, login to view]) for android

If anyone has source code would be better. Bid only if you can work very tight timeline and this budget only

Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online