Đã đóng

I need an android app.

Dự án này đã nhận được 108 lượt đặt giá từ các freelancer tài năng với mức đặt giá trung bình là $2318 USD.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$1500 - $3000 USD
Tổng đặt giá
108
Mô tả dự án

I'd like to hire a freelancer has excellent skills with android and fast speed.

I need to convert my website to android app.

Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online