Đã đóng

I need an iPhone/iPad app and android. I would like it designed and built. Similar to uber

Dự án này đã nhận được 95 lượt đặt giá từ các freelancer tài năng với mức đặt giá trung bình là $1478 USD.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$250 - $750 USD
Tổng đặt giá
95
Mô tả dự án

I need an iPhone/iPad app and android. I would like it designed and built.

App is similar to uber but have additional options like pre booking and not only on demand.

Before contacting me please read carefully; I need you to send me a previous job and put our company name before we move on do not send me one someone else's job.

To know more about us visit

[url removed, login to view]

Thanks

Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online