Đã hoàn thành

I need you to develop some software for me. I would like this software to be developed for Mac

Dự án này đã kết thúc thành công bởi itIndia2 với giá R1000 ZAR trong 2 ngày.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
R210 - R1750 ZAR
Đã hoàn thành trong
2 ngày
Tổng đặt giá
10
Mô tả dự án

Hi everyone

I need a quick fix solution for my project developed on unity. Everything is created and developed I just need someone to assist with:

Initialization of ad network:

A) revmob

B) chartboost

C) unityads

In app purchase - no ads ( just a button that takes user to paid version)

Facebook share function - already set just no time right now to activate and setup

Level locks -

A) unlock levels once u complete them

B) free version until level 3 and no endless mode. (Request to purchase full version)

This needs to be done within two days and the project can not exceed R1000

Được hoàn thành bởi:

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online