Còn mở

ocr app that puts the text information of the image inside the metadata of the image

Dự án này sẽ kết thúc trong 3 ngày nữa và có mức đặt giá trung bình là $181 CAD.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$30 - $250 CAD
Tổng đặt giá
28
Mô tả dự án

an ocr app that reads the text on the image and writes it in the metadata of the image

Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online