Đã đóng

practiceing python in a funy way - open to bidding

Dự án này đã nhận được 8 lượt đặt giá từ các freelancer tài năng với mức đặt giá trung bình là $29 USD.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$10 - $30 USD
Tổng đặt giá
8
Mô tả dự án

i need to help persons who are beginners in using python and make them more advanced by expalning and making with them apps they are in need to it ,and games ,which will make them have fun with what they learned ,also they will be advanced when they try to do any game or app by their effort .

Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online