Đã đóng

编写安卓应用程式 ,抽取繁體字,提醒信息

Dự án này đã nhận được 8 lượt đặt giá từ các freelancer tài năng với mức đặt giá trung bình là $4361 HKD.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$2000 - $6000 HKD
Tổng đặt giá
8
Mô tả dự án

首先,它需要從香港政府的網站(香港政府一站通) 獲得一個XML文件。 XML FILE包含特殊的交通事故信息。 文件的信息是繁體字,然後抽取特別的文字, 例如事故的時間,地點,事故發生過程。在Android手機裡作出提醒信息,提醒信息包含事故的地點,時間和事故的過程。

Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online