Đã đóng

تطبيق لدور النشر--2

Dự án này đã được trao cho logicalsoft với giá $277 USD.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$200 - $300 USD
Tổng đặt giá
24
Mô tả dự án

تطبيق لدور النشر

- تحديث قاعدة البيانات عن طريق ويب سيرفر

-دور النشر يتم تسجيلهم في التطبيق

-المستخدم يقوم بالبحث و الاطلاع على دور النشر و بياناتهم الشخصية و البيانات التواصل الخاصة بهم و الكتب المضافه منهم

دور النشر هتضيف الكتب المتاحه لديها وتحتوي على البيانات التاليه (اسم الكتاب / صورة للكتاب/ الحجم / سنة النشر - رقم الإيداع - عدد صفحات الكتاب – رقم الطبعة- المؤلفين )

Được trao cho:
Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online