Đã đóng

selling app

Dự án này đã nhận được 76 lượt đặt giá từ các freelancer tài năng với mức đặt giá trung bình là $916 USD.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$250 - $750 USD
Tổng đặt giá
76
Mô tả dự án

I would like somebody to make me the app and the design of the app

The app basically like any other selling apps such as, offer up, letgo.

The app is for selling everything such as clothes, cars, houses, or anything. So anyone in the area would post their thing to sell it. The app should be working by locating the user and show them what are the things that near to them for sale. and i would like the app to be in three languages, English, Spanish, and Arabic.

Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online