Đã đóng

shopping app set up

Dự án này đã nhận được 33 lượt đặt giá từ các freelancer tài năng với mức đặt giá trung bình là $227 AUD.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$30 - $250 AUD
Tổng đặt giá
33
Mô tả dự án

I have a shopify business and I want someone with the expertise to set up my shop on data feed watch. This will require knowledge of shopfiy and datafeedwatch (the app on shopify). I want all my items uploaded and optimised.

The right candidate will contact me. If they are successful, they will have more work.

Only serious applicants with skill. No time wasters. This job should take no time at all for the right person.

Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online