Đã đóng

phát triển app ios có sẵn android

Dự án này đã nhận được 55 lượt đặt giá từ các freelancer tài năng với mức đặt giá trung bình là ₫24210082 VND.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
₫5500000 - ₫16000000 VND
Tổng đặt giá
55
Mô tả dự án

I am looking for a freelancer to help me with my project. The skills required are Android, App Designer, App Developer and Mobile Phone. I am happy to pay a fixed priced and my budget is ₫5500000 - ₫10000000 VND. I have not provided a detailed description and have not uploaded any files.

Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online