Đã hoàn thành

I want add ADMOB Baner & Interstitial From my App IOS ( Objective-C )

Dự án này đã kết thúc thành công bởi Dckumawat với giá $25 USD trong 1 ngày.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$10 - $30 USD
Đã hoàn thành trong
1 ngày
Tổng đặt giá
7
Mô tả dự án

i buy src App IOS ( Objective-C ) i want someone add banner in app for me

i want AdMob Banner

[url removed, login to view]

========


i want AdMob Interstitial when Save in PHOTO LIBRAY


[url removed, login to view]

Được hoàn thành bởi:
Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online