Đã đóng

I want to design and program an app then establish it on the app store

Dự án này đã nhận được 79 lượt đặt giá từ các freelancer tài năng với mức đặt giá trung bình là $2495 USD.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$1500 - $3000 USD
Tổng đặt giá
79
Mô tả dự án

I need an iPhone app. I would like it designed and built.

Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online