Đã đóng

I want a mobile website, android app and ios app developing

Dự án này đã nhận được 91 lượt đặt giá từ các freelancer tài năng với mức đặt giá trung bình là £4871 GBP.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
£3000 - £5000 GBP
Tổng đặt giá
91
Mô tả dự án

I have an example of an app I want to recreate and a website I like I Want to integrate. Must be completed in 6 months. Only serious freelancers should apply. The website I need to integrate is [url removed, login to view] the app will be provided to you on request. Price is for the website and the app in both iOS and android.

Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online