Đã đóng

I would like to hire a Freelance Developer

Dự án này đã nhận được 40 lượt đặt giá từ các freelancer tài năng với mức đặt giá trung bình là €604 EUR.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
€250 - €750 EUR
Tổng đặt giá
40
Mô tả dự án

Angular 2 webapp that shows some json data in a grid and in a bracket (sport related app) from a REST API that I will give you.

[url removed, login to view] required to reload data ([url removed, login to view] server already done for API and comunication)

Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online