Đã hoàn thành

I would like to hire a Freelance Developer

Dự án này đã kết thúc thành công bởi Rajitha7 với giá R215 ZAR trong 3 ngày.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
R210 - R1750 ZAR
Đã hoàn thành trong
3 ngày
Tổng đặt giá
10
Mô tả dự án

A simple project for spider lovers. I need a eye-pleasing app with design and colours. The aim of the app is for the user to spot a spider in a garden, identify it via the app (by supplied photos) and acknowledge that it was spotted. Info page is available for the user to see more info about the spotted spider. Other features can include upload of own photos and sharing them, male spotting, eggs present, hatching time, location and amount present in garden, type of web, venomosity and pray cought.

This app is a similar kind as to the app "Sasol Birds" or any other bird sighting app

Được hoàn thành bởi:
Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online