Đã đóng

I would like to hire a Mobile Developer

Dự án này đã nhận được 85 lượt đặt giá từ các freelancer tài năng với mức đặt giá trung bình là $1264 USD.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$750 - $1500 USD
Tổng đặt giá
85
Mô tả dự án

The app is a basic app utilizing firebase to take care of the server side.

I just need a UI/UX designer as well as code writer.

I need the App to be designed, about 10 screens and the xml layout coded. I have the background process of the app working, just need a good UI/UX design. No need for any java development.

Rgds

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online