Đã đóng

I would like to hire a .NET Developer

Dự án này đã nhận được 52 lượt đặt giá từ các freelancer tài năng với mức đặt giá trung bình là $4566 USD.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$3000 - $5000 USD
Tổng đặt giá
52
Mô tả dự án

Need an implementation of SLAM, for Velodyne Lidar data or MS Kinect. The idea is to be able to walk inside a tunnel collecting scan data and then process the information to get a registered point cloud. The implementation should be integrated on a parent application that uses C# and Eyeshot.

See Kaarta in order to get an idea of what I'm looking for.

[url removed, login to view]

Expect final product in 3 month, with progress review every two weeks.

Performance it's really important for this one, not just functionality.

Thank you!!

Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online