Còn mở

I would like to hire iPhone Developer and android Developer - 21/04/2017 14:14 EDT

Dự án này sẽ kết thúc trong 4 ngày nữa và có mức đặt giá trung bình là $641 USD.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$250 - $750 USD
Tổng đặt giá
54
Mô tả dự án

I am setting a team of APPLICATION DEVELOPER in Dubai native android and native ios developer.

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online