Còn mở

Moodle consulting (not developer)

Dự án này sẽ kết thúc trong 2 ngày nữa và có mức đặt giá trung bình là $446 USD.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$250 - $750 USD
Tổng đặt giá
10
Mô tả dự án

Tatt2Away has a Moodle site for online training. I am familiar with Moodle and I have added content for about a year. I frequently get good answers from the online help, but some problems elude me. I want to develop an ongoing relationship where I can get answers within 24 hours. We pay reasonable rates but we do not expect to pay one hours rate for 10 minutes work. We are not yet looking for developers to code anything, just someone who knows Moodle inside and out.

Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online