moving home

 • Tình trạng Đã Đóng
 • Ngân sách £750 - £1500 GBP
 • Tổng Lượt Chào Giá 10

Mô Tả Dự Án

need to move our house. Need a man with van for 6-8 hours

Nhận báo giá miễn phí cho dự án tương tự
Các kỹ năng yêu cầu
India

Looking to make some money?

 • Set your budget and the timeframe
 • Outline your proposal
 • Get paid for your work

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online