Đã đóng

Change different mpg4 video file volume to same level.

Dự án này đã nhận được 51 lượt đặt giá từ các freelancer tài năng với mức đặt giá trung bình là $135 USD.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$30 - $250 USD
Tổng đặt giá
51
Mô tả dự án

Hi, i have downloaded many (~270) music videos from Youtube. But ting is they all are a bit or much different sound level. So if my player playes them then i need to change volume after every song end so i can listen them normally. My job is. i upload all files. And u must change volume level so they all have same. Video quality dont need to change, it most less important to me.

Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online