Change different mpg4 video file volume to same level.

 • Tình trạng Đã Đóng
 • Ngân sách $30 - $250 USD
 • Tổng Lượt Chào Giá 51

Mô Tả Dự Án

Hi, i have downloaded many (~270) music videos from Youtube. But ting is they all are a bit or much different sound level. So if my player playes them then i need to change volume after every song end so i can listen them normally. My job is. i upload all files. And u must change volume level so they all have same. Video quality dont need to change, it most less important to me.

Nhận báo giá miễn phí cho dự án tương tự

Bạn muốn kiếm tiền?

 • Hãy đặt mức ngân sách và khung thời gian của bạn
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online