Đã đóng

Create a musical compilation from scratch, based on music of Les Miserables

Dự án này đã nhận được 15 lượt đặt giá từ các freelancer tài năng với mức đặt giá trung bình là $436 USD.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$250 - $750 USD
Tổng đặt giá
15
Mô tả dự án

Create orchestral-type music (maybe a touch of choral??) of about 5-6 minutes, using a medley of songs from the musical Les Miserables. This music must be created from scratch, or could be copied from other sources but the final product must sound like an original composition (no transitional issues etc.) Different tempi and durations of each "track" inside the medley required, but must still have a cohesive sound as if it is one soundtrack. To be used for a dance routine.

Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online