Đã hoàn thành

Sound engineer needed to edit my cover song

Dự án này đã kết thúc thành công bởi pinkmann với giá $15 SGD trong 1 ngày.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$12 - $30 SGD
Đã hoàn thành trong
1 ngày
Tổng đặt giá
41
Mô tả dự án

I have recorded a good and clear vocal singing. But i need help to mix it into the background music, for a cover song. The song is shape of you by Ed Sheeran

Được hoàn thành bởi:
Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online