Build a Inventory Management System

 • Tình trạng Đã Đóng
 • Ngân sách ₹1500 - ₹12500 INR
 • Tổng Lượt Chào Giá 23

Mô Tả Dự Án

Just like other inventory management system this project is same but with small customization i.e API integration

The main purpose of this project is to

1. Keep a track of Customers, Vehicles, Products and its Stocks

2. Make and print Invoice

3. Generate various Reports.

This project must be capable to Parse the API provided by the [url removed, login to view] website and interact with the [url removed, login to view] website.

The Output of this project must be a windows based application, so that we can deploy it and run it.

Deadline is 30 days.

More details will be provided later. Please refer attachment to get idea about the project.

Nhận báo giá miễn phí cho dự án tương tự
Các kỹ năng yêu cầu

Bạn muốn kiếm tiền?

 • Hãy đặt mức ngân sách và khung thời gian của bạn
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online