Đã đóng

Build a Inventory Management System

Dự án này đã nhận được 23 lượt đặt giá từ các freelancer tài năng với mức đặt giá trung bình là ₹36367 INR.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
₹1500 - ₹12500 INR
Tổng đặt giá
23
Mô tả dự án

Just like other inventory management system this project is same but with small customization i.e API integration

The main purpose of this project is to

1. Keep a track of Customers, Vehicles, Products and its Stocks

2. Make and print Invoice

3. Generate various Reports.

This project must be capable to Parse the API provided by the [url removed, login to view] website and interact with the [url removed, login to view] website.

The Output of this project must be a windows based application, so that we can deploy it and run it.

Deadline is 30 days.

More details will be provided later. Please refer attachment to get idea about the project.

Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online