Đã đóng

Write some Software

Dự án này đã nhận được 9 lượt đặt giá từ các freelancer tài năng với mức đặt giá trung bình là ₹2271 INR.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
₹600 - ₹1500 INR
Tổng đặt giá
9
Mô tả dự án

I want a WPF/[url removed, login to view] utility that can start/stop a service installed on a remote windows host using sc \\hostname stop service_name or any other better method.

The utility should provide a groups of checkboxes to select the required hostnames where the service should be started / stopped and these checkboxes should pickup hostnames from a ini or cfg file. there should also be a button , which when clicked will delete a particular directory and all its contents from the selected hostname(s). This particular directory or pathname should also be configurable from the same CFG file which will be used for hostnames. There should be logging of activities that a user performs with this utility which should store the below information -> which windows user had logged on to system and which servers were selected and which activity was performed along with the time stamps. I have created the basic expected layout in Visual Studio and image is attached for reference.

Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online