Đã đóng

I would like to hire an ASP Developer

Dự án này đã nhận được 8 lượt đặt giá từ các freelancer tài năng với mức đặt giá trung bình là €512 EUR.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
€250 - €750 EUR
Tổng đặt giá
8
Mô tả dự án

Placé sous la responsabilité du directeur général, le DEVELOPPEUR INFORMATIQUE effectue les missions

suivantes en autonomie totale ou partielle :

Migration des applications existantes en .NET

Optimisation de l’indexation des bases de données | accélération des performances

Développement de fonctions nouvelles | optimisation des fonctions existantes

Passerelle entre applications (export et import de BDD | communication entre applications

Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online