postfix

 • Tình trạng Đã Hoàn Thành
 • Ngân sách $25 - $50 AUD / hour
 • Tổng Lượt Chào Giá 8

Mô Tả Dự Án

I'm pretty good at setting up Linux systems but this has got me beat. I've got a godaddy cert and setup ssl and tls. everything is good except for when I send mail postfix is not encrypting despite the header showing esmtp. Using ispconfig 3

Nhận báo giá miễn phí cho dự án tương tự
Hoàn thành bởi:
Các kỹ năng yêu cầu

Bạn muốn kiếm tiền?

 • Hãy đặt mức ngân sách và khung thời gian của bạn
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online