Đã hoàn thành

postfix

Dự án này đã kết thúc thành công bởi lawrence37 với giá $100 AUD / hour trong 3 ngày.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$25 - $50 AUD / hour
Đã hoàn thành trong
3 ngày
Tổng đặt giá
8
Mô tả dự án

I'm pretty good at setting up Linux systems but this has got me beat. I've got a godaddy cert and setup ssl and tls. everything is good except for when I send mail postfix is not encrypting despite the header showing esmtp. Using ispconfig 3

Được hoàn thành bởi:
Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online