postfix

 • Tình trạng Đã Đóng
 • Ngân sách $25 - $50 AUD / hour
 • Tổng Lượt Chào Giá 8

Mô Tả Dự Án

I'm pretty good at setting up Linux systems but this has got me beat. I've got a godaddy cert and setup ssl and tls. everything is good except for when I send mail postfix is not encrypting despite the header showing esmtp. Using ispconfig 3

Nhận báo giá miễn phí cho dự án tương tự
Đã trao cho:
Các kỹ năng yêu cầu

Looking to make some money?

 • Set your budget and the timeframe
 • Outline your proposal
 • Get paid for your work

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online