Đã đóng

Develop a Mac Application

Dự án này đã được trao cho steveo100 với giá $750 AUD.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$250 - $750 AUD
Tổng đặt giá
24
Mô tả dự án

I need an app which takes a video of a person performing a lift. The user is registered with username and password. The user takes video of lift then submits video. Video needs 60 frames per second and different options for resolution. The app then sends video to a server (the server may be an email address until server is developed). The server then redirects the video to another system for analysis. After analysis, an output video is sent back to user. User plays video. Playback needs ability to stop and scroll frame by frame. Doesn't need fancy interface, just something simple like camera on iPhone with playback function.

Được trao cho:
Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online