Fix some bugs in iOS App objective-c

 • Tình trạng Đã Hoàn Thành
 • Ngân sách $10 - $30 USD
 • Tổng Lượt Chào Giá 4

Mô Tả Dự Án

Its a video app where you can upload videos and watch videos, there are categories, recent videos, most viewed videos, share the app, review and more.

I have some bugs in the apps like when i press in the menu its shows two menus and i want just one, the app crash on click in two different buttons, two buttons goes to a wrong section and when i want to watch a video its doesnt work

My app its in testfligh i can send you the invitation you can send me your email

Nhận báo giá miễn phí cho dự án tương tự
Hoàn thành bởi:
Các kỹ năng yêu cầu

Bạn muốn kiếm tiền?

 • Hãy đặt mức ngân sách và khung thời gian của bạn
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online