Đã hoàn thành

Fix some bugs in iOS App objective-c

Dự án này đã kết thúc thành công bởi ksd711 với giá $19 USD trong 1 ngày.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$10 - $30 USD
Đã hoàn thành trong
1 ngày
Tổng đặt giá
4
Mô tả dự án

Its a video app where you can upload videos and watch videos, there are categories, recent videos, most viewed videos, share the app, review and more.

I have some bugs in the apps like when i press in the menu its shows two menus and i want just one, the app crash on click in two different buttons, two buttons goes to a wrong section and when i want to watch a video its doesnt work

My app its in testfligh i can send you the invitation you can send me your email

Được hoàn thành bởi:
Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online