Đã đóng

Write Mac Software

Dự án này đã nhận được 7 lượt đặt giá từ các freelancer tài năng với mức đặt giá trung bình là $2232 USD.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$1500 - $3000 USD
Tổng đặt giá
7
Mô tả dự án

I am looking for an experienced Mac application developer to help rebuild our existing application as a native Mac application.

The application recognizes when a user is active and captures data about the activity for several purposes, including generation of a timesheet. The application captures the user's active application, document etc. The application communicates with our server (via REST-based API).

My goal is to add few more extra functionality. I will provide full details with document to the selected candidate. If completed successfully, there will be future update to this application and the developer will be selected once again.

Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online