Đã đóng

Odoo Specialist required for small configuration

Dự án này đã được trao cho RohanKumar456 với giá $35 USD.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$10 - $30 USD
Tổng đặt giá
3
Mô tả dự án

Hi,

We need some experienced Odoo specialist to add some journals and a way to control our promissory notes of our customers (when they expire and quantity expected to get).

This project is to do know in minutes, somebody with experience will know how then we need to be delivered ASAP.

Thanks

Được trao cho:
Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online