Đóng

Dating Website

Dự án này đã nhận được 21 lượt đặt giá từ các freelancer tài năng với mức đặt giá trung bình là $ USD.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$20 - $100 USD
Tổng đặt giá
21
Mô tả dự án

I am looking to purchase readymade Dating scripts. Show me the live examples of the scripts you have developed. The Provider with maximum number of features in his script with a pleasent interface design will win the bid. Both ASP and PHP versions are welcome.

Budget will play the role of the deciding factor. So, Be resonable in your bids since you've already developed the script. So, it will be like an extra money for you. I am not asking you to develop it from scratch. I want to buy ready made script.

Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Vạch đề xuất
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online