IM messenger

Đã Đóng

1 freelancer đang chào giá trung bình $400 cho công việc này

saleslimning1

make one in java really quick. Client IM peices and server peice to support P2P http://www.limning.com for more info Sample app http://www.limning.com/asura Thanks

$400 USD trong 7 ngày
(0 Đánh Giá)
2.5