Đóng

classified

Dự án này đã nhận được 12 lượt đặt giá từ các freelancer tài năng với mức đặt giá trung bình là $448 USD.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
N/A
Tổng đặt giá
12
Mô tả dự án

I'm looking for a classified portal something like [url removed, login to view]

which has a red box area which can pay by sms or other payment style as explained at [url removed, login to view]

and have few categories / state and a search option. Also has a banners rotation feature at the top and left or right hand side eg at [url removed, login to view]

Must have a user friendly admin. If possible, please give a work sample.

Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Vạch đề xuất
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online