Đóng

Custom Phpbb theme

Dự án này đã được trao cho Ryanknol với giá $50 USD.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$20 - $100 USD
Tổng đặt giá
16
Mô tả dự án

I'm basically looking for someone to assemble a Phpbb (version 2.01) style/theme for me. I need it to match my website at [url removed, login to view] and I can provide all the raw graphic parts - so only minor graphic tweaks, not design, will be necessary. Should be a relatively small job. Thanks!

Được trao cho:
Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Vạch đề xuất
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online