Đóng

Super Flee

Dự án này đã được trao cho ravivansil với giá $40 USD.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$20 - $100 USD
Tổng đặt giá
7
Mô tả dự án

This project involved the design and implimentation of a web site similar to www.ebay.com. Bid should be on a prototype model which has basic functionality but is going to be primarily used for an investment model.

Must include the ability for anyone to post an item to a page and for people to purchase that item. There will be the capacity for a non traditional auction and fixed price format. Also the factility for rating buyers and sellers.

Được trao cho:
Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Vạch đề xuất
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online