Đã hoàn thành

Change to dreamweaver template required

Job Description:

We are looking for a simple change to be made on our dwt file template in Dreamweaver.

We simply want extra columns added to the website on the left and right hand sides, while maintaining the current website look and feel.

Kĩ năng: CSS, Kĩ thuật, MySQL, PHP, Quản lí dự án, Kiến trúc phần mềm, Kiểm tra phần mềm, XML

Về khách hàng:
( 1 Nhận xét ) United Kingdom

ID dự án: #3405909

Được trao cho:

rashidutzu

See private message.

$42.5 USD trong 14 ngày
(65 Đánh Giá)
4.8

30 freelancer chào giá trung bình$47 cho công việc này

phpMaestro

See private message.

$85 USD trong 14 ngày
(367 Nhận xét)
10.0
shayanto03

See private message.

$42.5 USD trong 14 ngày
(519 Nhận xét)
7.3
stevebryant

See private message.

$59.5 USD trong 14 ngày
(522 Nhận xét)
6.7
interactivezoom

See private message.

$63.75 USD trong 14 ngày
(99 Nhận xét)
6.6
ritzdigitals

See private message.

$29.75 USD trong 14 ngày
(89 Nhận xét)
6.5
dvfabia

See private message.

$42.5 USD trong 14 ngày
(275 Nhận xét)
6.3
BronzeCODE

See private message.

$42.5 USD trong 14 ngày
(194 Nhận xét)
6.3
BinSotec

See private message.

$76.5 USD trong 14 ngày
(80 Nhận xét)
6.5
skytouchsoft

See private message.

$25.5 USD trong 14 ngày
(262 Nhận xét)
6.3
vw1621783vw

See private message.

$25.5 USD trong 14 ngày
(189 Nhận xét)
6.0
zmannz

See private message.

$42.5 USD trong 14 ngày
(193 Nhận xét)
6.0
umnuscom

See private message.

$42.5 USD trong 14 ngày
(116 Nhận xét)
5.8
manidigital

See private message.

$68 USD trong 14 ngày
(24 Nhận xét)
5.3
TQtech

See private message.

$47.18 USD trong 14 ngày
(31 Nhận xét)
4.5
showm3urluvvw

See private message.

$76.5 USD trong 14 ngày
(21 Nhận xét)
4.1
krashok1990

See private message.

$42.5 USD trong 14 ngày
(45 Nhận xét)
4.2
elephantsolution

See private message.

$51 USD trong 14 ngày
(15 Nhận xét)
3.2
petrovp

See private message.

$33.15 USD trong 14 ngày
(14 Nhận xét)
3.4
rizzonline

See private message.

$25.5 USD trong 14 ngày
(5 Nhận xét)
2.1
ani3dprolx

See private message.

$85 USD trong 14 ngày
(3 Nhận xét)
2.2