Đóng

videochat flashcom change

Dự án này đã nhận được 12 lượt đặt giá từ các freelancer tài năng với mức đặt giá trung bình là $ USD.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$100 - $500 USD
Tổng đặt giá
12
Mô tả dự án

change personalizes chat of db_chat:

[url removed, login to view]

1 - login: you access chat with recognition nick used for accessing the site

2 - add 4 avcomponents (video - audio)

3 - add 1 avcomponent for function swicht (when I make 1 click on present consumer in peoplelist I visualize video - if it has cam -)

4 - change peoplelist: it visualizes if consumer has cam - you/he/she visualizes sex consumer - double click on consumer of peopleslist for invitation privatechat

for programmer with good abilities in development applications with flashcom these are easy changes. all the described functions are available online in tutorial or prototypes present applications.

Programmer that develops this project, will develop also project for functions admin

Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Vạch đề xuất
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online