Đóng

PHPBB style design

Dự án này đã được trao cho eccentricworld với giá $90 USD.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
N/A
Tổng đặt giá
13
Mô tả dự án

I am looking for a proven designer of PHPBB styles to match the design and feel of our website. Please provide us with examples and testimonials from previous clients.

Được trao cho:
Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Vạch đề xuất
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online