Find Jobs
Hire Freelancers

Regular Expression to operate on part of a string

$30-100 USD

Đã hoàn thành
Đã đăng vào hơn 16 năm trước

$30-100 USD

Thanh toán khi bàn giao
I have a script that processes a string of user input. The user input can be HTML, XHTML, BBcode, whatever. It can have an unknown number of tags and an unknown number of attributes. The whole script works perfectly except that it breaks dynamic urls (with the equals sign)... It breaks these "=" containing urls because it uses the equals sign to split tag attributes, and so it splitls the url. This is bad, as I need to preserve the urls. The script is set up so that to iron out this bug, all I need to be able to do is TEMPORARILY eliminate the = signs INSIDE an href attribute. Because the tag(s) can have an unlimited number of unknown attributes, I'm having trouble designing a procedure to do this. To complicate things, the script cannot predict the incoming url. To complicate things further, the script does not know whether the user input will contain single quotes, double quotes, or no quotes. if I say 'href="http://google.com"' in a tag, the browser will parse it. If I say "href='[login to view URL]'" in a tag, the browser will parse it. And unfortunately, the browser will also parse "href=http://google.com" So believe that the best way to do it is to create the mother of all regular expressions. The preferred form is: $text = preg_replace($a, $b, $text) The preferred result is... FROM THIS: <a href="[login to view URL]; title="foobar" target_"blank"><img ilo-full-src="[login to view URL]; src="../img/logo.gif" alt="GetAFreelancer.com" border="0" height="66" width="339"></a> TO THIS: <a href="[login to view URL]; title="foobar" target_"blank"><img ilo-full-src="[login to view URL]; src="../img/logo.gif" alt="GetAFreelancer.com" border="0" height="66" width="339"></a> Hey, I didn't say it would be easy. If you're going to bid, please think carefully about what I'm after. Simply doing a replace('=', '_EQUALS_SIGN_', $text) is not going to work, because that will convert the "=" in "href=", the equals in "target=" and the equals in "title=" and whatever other attributes a user might have dreamed up to sneak in there. And this is a very, very bad thing. I really have no idea how much time writing this expression should take. As this is the first project I've ever generated, I'm not even sure if you can leave comments. I'm not even sure if it's feasible.
Mã dự án: 174626

Về dự án

1 đề xuất
Dự án từ xa
Hoạt động 17 năm trước

Bạn muốn kiếm tiền?

Lợi ích khi chào giá trên Freelancer

Thiết lập ngân sách và thời gian
Nhận thanh toán cho công việc
Phác thảo đề xuất của bạn
Miễn phí đăng ký và cháo giá cho công việc
Đã trao cho:
Avatar người dùng
Hello, Please see PMB. Changed bid amount. The script is ready. Ketan Kulkarni
$60 USD trong 0 ngày
4,8 (3 nhận xét)
3,2
3,2

Về khách hàng

Cờ của NEW ZEALAND
Christchurch, New Zealand
5,0
1
Thành viên từ thg 9 6, 2007

Xác thực khách hàng

Cảm ơn bạn! Chúng tôi đã gửi email chứa đường link để bạn lấy tín dụng miễn phí.
Đã xảy ra lỗi trong khi gửi email của bạn. Hãy thử lại.
Người Dùng Đã Đăng Ký Tổng Số Việc Đã Đăng
Freelancer ® is a registered Trademark of Freelancer Technology Pty Limited (ACN 142 189 759)
Copyright © 2024 Freelancer Technology Pty Limited (ACN 142 189 759)
Đang tải xem trước
Đã cấp quyền truy cập vị trí.
Phiên đăng nhập của bạn đã hết hạn và bạn đã bị đăng xuất. Hãy đăng nhập lại.