Đã hoàn thành

Need PSD to HTLM Slicing

Dự án này đã kết thúc thành công bởi webbigal với giá $70 USD trong 5 ngày.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$30 - $250 USD
Đã hoàn thành trong
5 ngày
Tổng đặt giá
66
Mô tả dự án

Need PSD to HTLM Slicing

For about 6 pages. Very basic pages, image and text + 1-2 forms.

Budget is 50$ USD.

Must be completed by the weekend.

Thanks.

Được hoàn thành bởi:
Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online