Need PSD to HTLM Slicing

 • Tình trạng Đã Đóng
 • Ngân sách $30 - $250 USD
 • Tổng Lượt Chào Giá 67

Mô Tả Dự Án

Need PSD to HTLM Slicing

For about 6 pages. Very basic pages, image and text + 1-2 forms.

Budget is 50$ USD.

Must be completed by the weekend.

Thanks.

Nhận báo giá miễn phí cho dự án tương tự
Đã trao cho:
Các kỹ năng yêu cầu

Looking to make some money?

 • Set your budget and the timeframe
 • Outline your proposal
 • Get paid for your work

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online