Đã đóng

SUPER FAST PSD TO HTML RESPONSOIVE CONVERTOR REQUIRED

Dự án này đã nhận được 31 lượt đặt giá từ các freelancer tài năng với mức đặt giá trung bình là ₹264 INR / hour.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
₹100 - ₹400 INR / hour
Tổng đặt giá
31
Mô tả dự án

Hi Guys,

i need to convert psd to html responsive conversion can you do that i can share all images sliced etc

below is the link of png

[url removed, login to view]

below is the link of psd file which is in adobe experience design format it will open or work only if you have mac or win 10 latest

[url removed, login to view]

below is the page alyout & all sliced images are with me as it can help to close things faster.

[url removed, login to view]

More jobs with 5 star super review given !!

Thanks !!

Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online