Need warehouse [url removed, login to view]

 • Tình trạng Đã Đóng
 • Ngân sách $30 - $250 AUD

Mô Tả Dự Án

Need warehouse painted.

Walls only.

2 x walls are 12m long - approx 6 to 7m high

2 x walls are [url removed, login to view] long -approx 6 to 7m high

Paint will be supplied.

Need 2 Coates.

Experience needed.

Nhận báo giá miễn phí cho dự án tương tự
Các kỹ năng yêu cầu
Australia

Bạn muốn kiếm tiền?

 • Hãy đặt mức ngân sách và khung thời gian của bạn
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online