Đã đóng

Need warehouse [url removed, login to view]

Dự án này giờ đã đóng với ngân sách dự án là $30 - $250 AUD.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$30 - $250 AUD
Mô tả dự án

Need warehouse painted.

Walls only.

2 x walls are 12m long - approx 6 to 7m high

2 x walls are [url removed, login to view] long -approx 6 to 7m high

Paint will be supplied.

Need 2 Coates.

Experience needed.

Các kỹ năng được yêu cầu
Australia

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online