Đã đóng

plastering and painting

Dự án này giờ đã đóng với ngân sách dự án là £20 - £250 GBP.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
£20 - £250 GBP
Mô tả dự án

Plastering and painting a medium size sitting room

Các kỹ năng được yêu cầu
Manchester, United Kingdom

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online