Còn mở

I would like to hire an Artist

Dự án này sẽ kết thúc trong 3 ngày nữa với ngân sách dự án là $2 - $8 AUD / hour.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$2 - $8 AUD / hour
Mô tả dự án

I need someone who is able to paint 4 pictures attached on 4 Canvases, medium either Acrylic or Oil, whichever imitate exactly how it looks like on the files.

the Canvas size is 12 inch x 12 inch.

Once completed, The canvases need to be send to Australia/Sydney.

Các kỹ năng được yêu cầu
Vietnam

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online